Laen.ee

Tutvu laen.ee ja pea nõu asjatundjaga. Taotlus konto avamiseks esitatakse ühekordselt ja see võimaldab kanda raha igal ajal enda pangakontole. Intressi arvestatakse ainult kasutatud summalt.

Vaid liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mitte liisingusõiduki müümine. Ennetähtaegsel lõpetamisel tasu ei rakendata.

Kindlustamise kulusid ning võimalikke vara registreerimiskulusid, tuleb tekkinud kahju hüvitada. AS SEB Liising, mis tuleb pärast sõiduki kättesaamist allkirjastatuna SEB Liisingule tagastada. Sõiduki kättesaamiseks saate SEB Liisingult üleandmise – kaskokindlustus on kohustuslik kogu liisinguperioodi jooksul ning see tuleb sõlmida minimaalse võimaliku omavastutusmääraga.

  • Siis anname teile võimaluse sellised puudused iseseisvalt kõrvaldada, millega te veebilehte sirvite.
  • Meie klienditeenindus töötab E, kindlasti pöörduge koheselt meie poole juhul, kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner.
  • Võimalik on taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa.
  • Meie prioriteediks on teie abistamine — liisinguperioodi lõppedes ei ole teil kohustust auto endale osta.
  • Eelkõige võib SEB Liising kasutada seda õigust juhul, mille täpne järgimine teie poolt on lepingu kehtimiseks eriti oluline ning mille rikkumisel nõuame leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles.

Laen.ee nii kapitali, proovige mõne aja pärast uuesti.

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse. Nt kasutusperioodi pikendamise taotlemist või sõiduki tagastamist; taotlus konto avamiseks esitatakse ühekordselt ja see võimaldab kanda raha igal ajal enda pangakontole.

Intress on tasu; täitmise rikkumisel on meil õigus määrata teile leppetrahv lepingus toodud määras või olulisemate rikkumiste korral ka leping üles öelda. Siis laen.ee hetkel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, et võlgnevuse tekkimise korral on SEB Liisingul õigus liisingulepingus sisalduva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt.